Maldiverna
under vatten

Revprofiler

Typiskt revPå Embudu Express (se förra avsnittet) möter du tre olika revprofiler under ett och samma dyk.

Du startar vid ytterrevet (2), gör ett stopp vid hörnan (3)och fortsätter in i kanalen (4).

Topprevet av ett normalt ytterrev brukar finnas vid lågvattengränsen. Revet sluttar därefter ned mot c:a trettio meters djup där man finner den första terrassen. Sluttningen fortsätter sedan mot ett djup på mellan 2000 och 4000 meter.

Längs sluttningen finner man ofta små grottor och överhäng. Emellanåt kan sluttningen vara nästan lodrätt.

När du dyker vid ett ytterrev koncentrerar du givetvis din uppmärksamhet på det rika livet på själva revet, men glöm inte att då och då kasta ett öga ut mot det blå. Du får ofta möjlighet att se stora fiskar som tonfisk och haj.

Chansen att träffa på "storvilt" än ännu större vid hörnan av kanalöppningen in i atollen. Den oftast starka strömmen vid denna del av revet lockar gärna till sig stora rovdjur i jakt efter föda.

Kanalen - som förbinder den öppna oceanen med atollens lagun - är oftast inte djupare än mellan 30 och 50 meter. Strömmen är oftast ganska stark och chansen är stor att få träffa haj etc.

Ibland kan man hitta små, självständiga rev i kanalens mitt. De kallas thila (5) och är populära bland dykare eftersom de ofta inhyser putsarstationer, som i sin tur lockar alla möjliga sorters pelagiska fiskar - ibland till och med den enorma valhajen. Thilans topp ligger normalt på c:a tio meters djup.

Innerreven är utmärkta när vädret inte tillåter dykning utanför atollen, eftersom barriärrevet effektivt stoppar de kraftiga dyningarna. Det marina livet vid innerrevet är inte lika rikt som på andra platser, men på Maldiverna innebär det ändå mycket fisk. Det är aldrig tråkigt att dyka på Maldiverna!

Slutligen är husrevet helt enkelt det rev som omger en ö; exempelvis din egen hotellö!.

Föregående               Hem              Nästa