Maldiverna
om landet

Klimat

Klimatet är utpräglat tropiskt vilket bland annat innebär att egentliga årstider saknas. Temperaturen ligger året runt kring 30° och går sällan under 25°.

Luftfuktigheten är hög, oftast över 70%.

Väderleken domineras av de två monsunerna.

Perioden november-april blåser nordostmonsunen vilket innebär soliga dagar med lite regn.

Maj till oktober vänder vinden till sydvästmonsun och för med sig ostadigare väder. Under nordostmonsunens första två månader (november och december) är emellertid korta men intensiva regnskurar relativt vanliga på framförallt eftermiddagarna.

När det väl regnar - oavsett tid på året - så regnar det ordentligt. En klarblå himmel förmörkas på kort tid och öppnar sig till fantastiska skyfall som helt översköljer öarna och många gånger ackompanjeras av magnifika åskväder. Efter någon timme, ibland bara några minuter, brukar regnet avta och solen åter komma fram.

Ihärdigt regnande under flera dagar är sällsynt - men visst förekommer det, precis som på alla andra platser med "garanterat fint väder".

I västerlandet förknippar vi ofta monsun med stormande hav, skyfall och starka vindar. Ordet kommer emellertid av arabiskans mausimm och betyder helt enkelt årstidsvind eller säsong.

Väl medvetna om den skiftande väderleken har maldivierna utvecklat en egen komplicerad almanacka vars ursprung man tror återfinns i det gamla Indien.

Almanackan bygger på lång tids erfarenhet, vidskepelse, vetenskapliga iakttagelser och sunt förnuft. Den tar hänsyn till stjärnornas ställning i förhållande till sol och måne och delar in året i 27 olika "klimatmånader" som kallas nakai.

Sydvästmonsunen, hulangu, består av 18 nakai och nordostmonsunen, iruva, av 9.

Ordet nakai kan för övrigt härledas till sanskrit. Det lär komma från nakschatram som betyder stjärna.

Denna almanacka styr fortfarande en stor del av maldiviernas liv. Förutom att man vet vilket väder som dominerar respektive nakai, hur strömmarna går och på vilken sida av atollen man skall fiska är man också medveten om att olika uppgifter i livet görs bäst under vissa speciella nakai. Det kan röra sig om allt från att gräva en brunn till att sjösätta en dhoni.

Väderstatistik

Maldivierna själva anser att väderleken har förändrats med bland annat torrare regnperioder till följd.

Den senaste statistiska mätningen avser åren 1988 till 1992. Den uppvisar en konstant lufttemperatur kring 30° med högsta notering i april (31,8°) och lägsta i november (25,2°).

Vad regnmängden beträffar visar det sig att den allmänna uppfattningen stämmer väl överens med statistiken även om förändringen troligen enbart är tillfällig. Tidigare mätningar har givit vid handen en årsnederbörd på över 2.000 mm men genomsnittet för åren 88-92 var enbart 1.745,7 mm.

Genomsnittlig nederbördsmängd i mm per månad

Regn

 

Föregående Hem Nästa